Консалтингова компанія "ТОР"

Тематичний план Школи менеджерів – АБІС

Лекція №ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
1 Філософія бізнесу strong>.
• Вплив ментальності на дії Менеджера.
Криза, як причина змін. Strong>
• Закон рівня некомпетентності.
• 5-й закон управління Лофтуса.
2 Основні закони розвитку організації. Strong>
• Початок експерименту на ментальність.
Філософія Виживання підприємства через колективний спосіб реалізації бізнесу. Strong>
• Підприємець як етичне поняття. Реалізація людини з точки зору доходу.
3• Цикл розвитку підприємства.
• Основні конфлікти в організації і їх подолання. управління конфліктами
Формування власності.
4 Основи свідомого позитивного мислення.
Експеримент по книзі Н. Хілла «Думай і багатій».
• Формула успіху.
5 Основи менеджменту.
• Основні поняття і визначення.
• Мета.
• Організація.
• Горизонтальний і вертикальний розподіл організації.
• Функції управління. 5 причин невдачі керівника.
Методика ефективного особистого планування.
• Принцип Парето.
6

7
Стратегічне планування: визначення, завдання, алгоритм.
Місія.
Цілі організації.
• Аналіз і оцінка зовнішнього середовища.
• Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації.
• Принципи виходу з кризи.
• Аналіз стратегічних альтернатив.
• Стратегія ЗРОСТАННЯ
• Вибір стратегії.
8

9
Реалізація стратегії.
• Основні компоненти формального планування: тактика, політика, процедури, правила.
Управління та контроль strong> при реалізації стратегічного плану:
1. Бюджет.
2. Управління по цілям.
10 Організація. Делегування.
• Принцип відповідності повноважень і відповідальності.
• Межі повноважень.
• Причини небажання делегувати їм повноваження.
• Причини перешкод підлеглими делегування і їх подолання.
11 Мотивація.
Три теорії мотивації:
1. Теорія потреби Абрахама Маслоу.
2. Двухфакторная теорія Герцберга.
3. Теорія очікування сприйняття Врума.
Сучасний метод формування зарплати.
12 Контроль.
• Три етапи: встановлення стандартів, зміна досягнутих результатів, коригування.
• Три різновиди контролю: попередній, поточний заключний.
• Поведінкові аспекти.
• Рекомендації.
• Характеристики ефективного контролю.
• Практичне заняття на рішення реального завдання.
13 Маркетинг. Стратегія маркетингу
• Основні поняття
• Ланцюжок Вибору, втілення і передачі цінностей
• Способи вибору цінності
14 Маркетинг. Вибір цінності
• Аналіз ринкових можливостей
• Сегментування
Диференціювання
• Позиціонування
15 Маркетинг. Комплекс маркетингу. Втілення цінності в продукті
• 4р маркетингу-мікс, 7р маркетингу послуг
• Втілення цінності в товарі
• Послуги: властивості. Втілення цінності в послузі
• Етапи життєвого циклу товарів і послуг
16 Маркетинг. Втілення цінності в ціні і каналах збуту strong>

Ціноутворення

• Ціна як монетарне відображення цінності
• Інструменти втілення цінності в ціні

Канали збуту

• Рівні каналів збуту
• Види стимулювання посередників
17 Маркетинг. Передача цінності: інтегровані маркетингові комунікації strong>
• Реклама
• Стимулювання збуту
• Прямий маркетинг
• PR
18 Мистецтво особистих продажів strong>
Основний принцип.
• Схема продажу.
• Правила спілкування.
• Алгоритм подолання заперечень.
• Метод продажу «ТАК».
• Практична вправа.
19Ознайомча лекція «Управлінський облік. Контроль » strong> з демонстрацією програми « Управління фінансами для менеджерів - не фінансистів » strong>
20Джим Рон «5 основних фрагментів мозаїки життя».
Формула успіху. Формула щастя.
Методика складання іспитів на «Відмінно».
Exit mobile version